Våra tjänster


Löpande Bokföring

Bokslut och Årsredovisningar

Vi utför löpande bokföring för små och medelstora företag. Vi lämnar månadsrapporter eller kvartalsrapporter utefter vad kunden önskar.

När den löpande bokföringen är klar och året är slut erbjuder vi Bokslut och Årsredovisning med digital inlämning till Bolagsverket. Vi ombesörjer även att bolagsdeklarationen kommer in i tid.

Rådgivning

För fåmansföretagare är rådgivningen om både företagets och den privata ekonomin en viktig del. Hur löneuttag påverkar utdelning t.ex.

Därför erbjuder vi rådgivning samt att vi hälper till med den privata deklarationen.

Löner

Vi kan även erbjuda lönetjänster. Vi hanterar flera olika löneprogram samt flera kollektivavtal.

Antingen är lönetjänster en del i en komplett lösning eller så kan vi erbjuda enbart lönetjänst.